OM SÅNG

Mina tankar om sång


En människas röst fungerar som regel perfekt fram tills man under uppväxten av olika skäl hindrar den på grund av spänningar. Sångteknik handlar därför till stor del om att bli fri från dessa spänningar så att rösten kan fungera fritt igen.


Jag lär ut en sångteknik som är konkret och hälsosam. Målet är att kunna uttrycka sig fritt och kommunicera fullt ut. Tekniken bygger på andningskontroll och att kunna hitta det rätta "pinget" i rösten.


Min grund vilar i den italienska sångtraditionen från 1600-talet som eftersträvade en full och naturlig röst. Jag har mångåriga studier för sångpedagoger med förankring i denna tradition. Jag bär på en passion att föra denna sångtradition vidare, anpassad till vår tid och våra musikaliska krav. Sedan några år tillbaka vidareutbildar jag mig inom Estill Voice Training. En sångteknik som gör att man aktivt kontrollerar enskilda muskelgrupper för att åstadkomma den klang (speech, falsett, sob, twang, opera och belting) man vill ha i sin röst.


För många professionella sångare ligger flera år av sångträning bakom deras yrkesframgångar. Graden av muskelkontroll är jämförbar med dansarens och elitidrottarens.

När sångtekniken väl fungerar har man en teknik som fungerar oavsett sånggenre. Tonomfånget blir större, det blir lättare att sjunga längre fraser, rösten blir klar och stark. Ju mer man sjunger, ju bättre blir rösten och den goda tekniken gör att rösten kan hålla långt upp i åren.


Estill Voice Training

För att utvecklas som sångcoach är det viktigt att

vara öppen för ny kunskap. För mig har metoden Estill Voice Training varit till stor hjälp i mitt arbete som sångcoach.


Estill Voice Training har sitt ursprung i den amerikanska sångerskan Jo Estills forskning inom röstfysiologi och akustik. Hennes arbete har haft en stort inflytande på senare forskning

över hela världen. Estill Voice Training är en praktisk strategi som bygger på 13 "figures" och 7 olika röstkvaliteter.


De tretton figurerna är delar/strukturer i röstorganet som man medvetet kan lära sig att kontrollera och ändra på för att skapa önskvärd röstkvalitet. Höjden på struphuvudet, vidgning av svalget och munnens öppning är exempel  på s k " figures".

De sju olika röstkvaliteterna består av falsett, speech, sob, nasalized twang, oral twang, opera och belting.


Falsett används ofta i vaggvisor och soul. Speech liknar talrösten och har ett mindre tonomfång. Vanligt i pop, folkvisor, jazz och musikaler. Laleh, Håkan Hellström och Ulf Lundell är artister som sjunger med  speechkvalitet. Sob har en mjukare och mörkare klang. Elvis Presley är ett bra exempel på sångare som sjöng med tydlig sobkvalitet. Sob förekommer också inom den klasssiska sången. Twang är typiskt för country, gospel och musicals. Den har en vassare klang än de andra kvaliteterna. Opera behöver nog ingen förklaring. Belting är vanlig inom pop, rock, musicals, opera och gospel. Kraftfull i de högre tonomfången. Flera röstkvaliteter kan man höra i  en och samma sång för att ge uttryck för rätt känsla och stämning.

Gå gärna in på StudioSångs instagramkonto. Där kan du läsa om olika lösningar för att få en bättre sångteknik.

(klicka på instagramikonen i menyn)